ลวดทังสเตนทำความสะอาด

ลวดทังสเตนทำความสะอาด ภาพ

การใช้งานที่สำคัญของลวดทังสเตนทำความสะอาดสำหรับการผลิตของม้วนไส้หลอดไส้หลอดแคโทดและการสนับสนุนโครงสร้างสำหรับหลอดไฟฟ้าองค์ประกอบความร้อนสำหรับเตาเผาอุณหภูมิสูงและแหล่งที่มาระเหยในกระบวนการ ลาย ขนาดลวดหนายืดเสร็จพื้นดินและตัดเป็นชิ้นเหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแก้วกับโลหะชิ้นส่วนนำตราประทับในการให้แสงสว่างและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วัสดุที่สามารถทำเส้นใยสำหรับหลอดอัตโนมัติหลอด, หลอดฮาโลเจนแรงดันสูงและชิ้นส่วนโคมไฟอื่น ๆ